Pustkowie

Pustkowie. Obszar terenów skażonych wymianą jądrową i/lub atomową podczas III Wojny Światowej. Pustkowie to termin techniczny, nie geograficzny. Pustkowia powszechnie występują na terenach dawniej identyfikowalnych Państw Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, terenach Północnej Polski wykreślonych z granic Unii, oraz lokalnie, w mniejszej skali na terenach niektórych stanów Unii: Francji, Anglii, Danii, Włoch i Niemiec.

Wbrew nazwie, Pustkowia są wypełnione organizmami żywymi – trudnymi do sklasyfikowania, genetycznymi mutacjami istot ludzkich i zwierzęcych. Orientacyjnie, biologowie szacują liczbę nowych organizmów, powstałych w wyniku skażenia promieniowaniem na 15 000 – 17 000 gatunków i niepoliczalną liczbę pojedynczych osobników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *