Korpopolis

Fakty świata Korpopolis.

9,7% powierzchni Ziemi trwale skażonej promieniowem po uderzeniach nuklearnych podczas III Wojny Światowej

Dominacja polityczna trzech korpopaństw: Stanów Zjednoczonych obu Ameryk, Unii oraz Imperium Chin

Rosja jak Szwajcaria – obszar Rosji po III rozbiorze tego państwa ograniczony do obszaru o powierzchni zbliżonej do powierzchni Szwajcarii. Rejon ten jest w 100% skażony promieniowaniem powstałym po „ostatecznym rozwiązaniu problemu rosyjskiego” i zamieszkiwany wyłącznie przez ludy popromienne

Całkowicie wymazane z mapy państwa: Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś. Tereny te są terenami skażonymi, radioaktywnym tzw. „Pustkowiem”, czyli obszarami zamieszkałymi przez m.in. humanoidalne ludy popromienne

Przesunięte terytoria Polski – włączenie w granice państwa nienapromieniowanych obszarów obwodu Kaliningradzkiego (m.in. z miastem Kaliningrad oraz częścią Czerniachowska), utrata na rzecz dzikich pustkowi terenów wschodnich, obejmujących m.in. ruiny miast Augustów, Suwałki, Białystok

Roślinne, przeszklone laguny Księżyca z widokiem na Ziemię najnowszym krzykiem mody i wakacyjnych podróży najbogatszych Ziemian

Ze względu na przeludnienie Ziemi, żyjący osobnicy podzieleni na 4 kategorie:
4 kategoria – ograniczony czas życia
3 kategoria – pełne prawa czasu życia pod warunkiem wykonywania oddelegowanej pracy
2 kategoria – bezwarunkowe, pełne prawa czasu życia
1 kategoria – prawa do przedłużonego czasu życia
Kategoria 0 – podobno istnieje

stalker

Świat Korpopolis opowiada o Polsce i Europie roku 2323, po III Wojnie Światowej i scaleniu Unii.